Crump - Tańce dla wszystkich
Burzliwe lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku – jakie emocje nie powstały, jakie obrazy nie wyłoniły
Po części, skurcze są potwierdzeniem, że nowy jest dobrze zapomniany. To nie jest zupełnie
Jednym z nowych i bardzo interesujących stylów tanecznych jest Crump. To dynamiczny, a nawet