Kompot - Tańce dla wszystkich
Współczesne (Contempo, Contemporary) – wszystkie te nazwy odnoszą się do tego samego nowoczesnego stylu,
Zawsze chciałeś uczyć się baletu z jednej strony, ale czy wydawało ci się nudne
Dosłownie nazwa "taniec współczesny" jest tłumaczona jako taniec współczesny. Rosyjska ludność mówi słowo "contemporari"
Spośród współczesnych tańców, contempo jest najnowocześniejsze, ponieważ jest to jego dosłowne imię przetłumaczone z
Taniec jest dobrze przystosowany do rozwoju sprawności fizycznej u dzieci i przygotuje się do