Swobodny krok - Tańce dla wszystkich
Istotą tańca jest poruszanie rękami i nogami w dowolnym kierunku. Nogi poruszają się w