Vogue - Tańce dla wszystkich
Sztuka tańca istniała od czasów starożytnych, ale z upływem czasu jej zadania i funkcje